Contact Us

Sales Manager
Becky Liu
becky.yiwuaslan@yahoo.com

ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO LTD
SWIFT: CZCBCN2X
IBAN: NRA15701142010500012483